Bolu Defterdar’ı Sayın Hasan ÇELİK , Vergi Dairesi Müdürü Sayın Mehmet OZAN, Muhasebe Müdürü Sayın Ramazan ALTAY, Gelir Müdürü Sayın Cemal ŞENGÜL Birliğimizi ziyaret etti. Yakın Tarihte Esnaf ve Sanatkarlarımızı bilgilendirdiğimiz, 09.03.2023 tarihi itibarıyla TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri tamamlanarak yasalaşan , 12.03.2023 tarihli Resmi Gazete'de “7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” olarak yayımlanmış olup Esnaf ve Sanatkarlarımızı yakından ilgilendirmektedir, bu kanun ile ilgili geniş kapsamlı bilgiler sunan Sayın Çelik ve çok değerli müdürlerimize vermiş oldukları bilgiler için teşekkür eder. Kanunun Esnaf ve Sanatkarlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim.